Psykologsamtal KBT

Psykologsamtal tillsammans med vår legitimerade psykolog Martin Fridholm erbjuder vi behandling och förebyggande av psykisk ohälsa utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). En vanlig anledning till att söka psykolog är att man känner sig nedstämd, trött eller irriterad, ofta utan att man ser någon tydlig orsak. KBT är en form av psykoterapi med behandlingsevidens för bland annat ångest, depression, stress och sömnproblem.

Psykologsamtal KBT i Uppsala

  • Psykolog 45 min 1 200 kr

    Ett psykologbesök är 45 minuter och vi erbjuder mottagningsbesök samt distanssamtal via video.

Psykologsamtal utifrån dina behov

En psykologkontakt inleds med ett orienterande samtal i syfte att tillsammans skapa en överblick av varför du söker och hur vi kan hjälpa dig. Baserat på dina behov och önskemål görs en målformulering och planering som kan omfatta enstaka eller flera psykologsamtal.
Behandlingar utvärderas löpande för att säkerställa att det gemensamma arbetet leder till önskad förändring, sett till de mål vi satt upp.

Psykologsamtal Uppsala och Stockholm

Var kan jag träffa en psykolog?

Uppsala

Adress: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Samarbetspartners

MKCareSweden samarbetar med Coronapassport, Life Genomics, Unilabs, Harmony Prenatal Test, ActiWay och Eurofins.