Hälsoundersökning

En hälsoundersökning ger dig en djupare förståelse över hur ditt hälsotillstånd ser ut inifrån och ut. Det är ett bra sätt att få kontroll över sin personliga hälsa här och nu, och för framtiden. Genom en hälsoundersökning kan eventuell ohälsa upptäckas i tid och förebyggande insatser kan hjälpa dig till en bättre hälsa och bättre livskvalité!  

Hälsoundersökning i Uppsala och Stockholm

Inför en hälsoundersökning BAS & PLUS

Inför en hälsoundersökning i Uppsala kommer du att få fylla i en hälsodeklaration som är ett frågeformulär om din hälsa.

En hälsoundersökning innebär att du får träffa en sjuksköterska där ni går igenom hälsodeklarationen tillsammans. Sjuksköterskan kommer sedan att mäta blodtryck, syremättnad, puls, lungkapacitet, midjemått samt ditt Body Mass Index (BMI) utifrån vikt och längd.

En hälsoundersökning bas omfattas även av blodprovstagning med analys av blodstatus, fasteblodglukos, kolesterol, HDL, LDL, triglycerider (blodfetter), kreatinin (njurvärde), ALAT och ASAT (levervärden). Efter 1 vecka kommer du få ett brevsvar från vår läkare med resultat av undersökningen. Om avvikande prov- och undersökningsresultat rådgör läkaren det med dig samt om eventuella åtgärder.

En hälsoundersökning plus inkluderar också undersökning med sjuksköterska samt tillägg av urinprov. Blodprover som inkluderas är basproverna samt analys av ferritin (järndepå), SR (blodsänka), vitamin B12, kalium, kalcium, magnesium, ALP (enzym) och TSH (sköldkörtelprov). Ett läkarbesök med läkarundersökning bokas in efter 1 vecka där läkaren undersöker hjärta, lungor, mun/svalg, öron, sköldkörteln, lymfkörtlar, buk samt utför ett syntest. Ni går gemensamt igenom resultat från prov- och undersökningen.

Vanliga frågor

För att hälsoundersökningen inte ska ge felaktiga resultat rekommenderas det att du undviker koffeindrycker, nikotinprodukter och tyngre träning 30 minuter innan en hälsoundersökning. Då undersökningen inkluderar blodprover så ska hälsoundersökning utföras efter 10 timmars fasta. 

Syremättnaden mäts via en Pulsoximeter som placeras på fingret. Den mäter den arteriella syresättningen och pulsfrekvensen.

Lungkapaciteten mäts via en PEF-mätare och ger ett mått på hur lätt luften passerar genom luftvägarna och lungorna. Mätningen utförs genom att du får andas in så djupt du kan, därefter placeras PEF-mätaren med ett engångsmunstycke tätt om läpparna där du sedan får blåsa ut så kraftigt och snabbt du kan genom munnen.

Du kommer på mottagningen få en behållare att kissa i. Säkrast resultat är att du lämnar morgonurin, vilket innebär att du inte hunnit kissa första gången för dagen. Om det inte är möjligt bör du inte ha kissat på minst 3 timmar innan urinprov.

Hälsoundersökning bas

1. Genomgång av hälsodeklaration

2. Undersökning av sjuksköterska

3. Blodprovstagning

4. Brevsvar från leg. Läkare efter 1 vecka

Hälsoundersökning plus

1. Genomgång av hälsodeklaration

2. Urinprov

3. Undersökning av sjuksköterska

4. Blodprovstagning

5. Inbokning av läkarmöte efter 1 vecka med leg. Läkare

6. Läkarundersökning

7. Syntest

8. Samtal kring prov- och undersökningsresultat

Var kan jag göra en hälsoundersökning?

Uppsala

Adress: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Samarbetspartners

MKCareSweden samarbetar med Life Genomics, Eurofins, Unilabs, Synlab och Werlabs.

sv_SESwedish