Fostertest NIPT Harmony

Fostertest NIPT Harmony står för Non-Invasive Prenatal testing och är ett blodprovsbaserat screeningtest ifrån den gravida kvinnan. Blodprovet går att genomföra redan från vecka 10+0 och standardtestet analyserar sannolikheten för att fostret har Downs-, Edwards- och Pataus syndrom. Tillval finns till analys av fostrets kön och könskromosomavvikelser (Turners-, Klinefelters-, Trippel X/XXX- och XYY syndrom). Analys av mikrodeletionen 22q11.2 DiGeorges syndrom finns som tillval för tilläggspris.

NIPT Harmony är ett säkert test som kan upptäcka 99% av kromosomavvikelserna, detta då testet analyserar fostrets DNA som finns i liten mängd hos den gravida kvinnan under graviditeten.

Blodprovet utförs av en sjuksköterska på vår mottagning i Uppsala och kommer sedan att analyseras under 10 dagar på Life Genomics laboratorium i Göteborg.

Fostertest

NIPT i Uppsala

  • NIPT-test 6 000 kr

    Blodprovstagning och analys utan ultraljud. Inkluderar analys av standardtestet. Tillval finns till analys av fostrets kön och könskromosomavvikelser.

  • NIPT-test med tillvalsanalys 7 150 kr

    Blodprovstagning och analys utan ultraljud. Inkluderar analys av standardtestet samt mikrodeletionen 22q11.2 DiGeorges syndrom. Tillval finns till analys av fostrets kön och könskromosomavvikelser

Kontraindikationer

Fostertestet NIPT går inte att utföra på graviditeter med fler än två foster, där ett foster avlidit (Vanishing Twin Syndrome) samt där den gravida har en känd cancersjukdom, vid blodtransfusion (helblod och vita blodkroppar) och vid genomgången organ- eller stamcellstransplantation. 

KUB eller NIPT

KUB innebär kombinerat blodprov och ultraljud som mäter proteiner och nackveck, NIPT Harmony analyserar DNA. Båda anger sannolikheten för Downs-, Edwards – och Pataus syndrom men NIPT ger mer information om fostret och kan göras tidigare än KUB. NIPT Harmony är även säkrare då sannolikheten för falskt positiva svar är mindre än för KUB.

Var kan jag göra NIPT?

Uppsala

Adress: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Samarbetspartners

MKCareSweden samarbetar med Life Genomics, Eurofins, Unilabs, Synlab och Werlabs.

sv_SESwedish