Fostertest NIPT Harmony

Fostertest NIPT Harmony står för Non-Invasive Prenatal testing och är ett blodprovsbaserat screeningtest ifrån den gravida kvinnan. Blodprovet går att genomföra redan från vecka 10+0 och standardtestet analyserar sannolikheten för att fostret har Downs-, Edwards- och Pataus syndrom. Tillval finns till analys av fostrets kön och könskromosomavvikelser (Turners-, Klinefelters-, Trippel X/XXX- och XYY syndrom). Analys av mikrodeletionen 22q11.2 DiGeorges syndrom finns som tillval för tilläggspris.

NIPT Harmony är ett säkert test som kan upptäcka 99% av kromosomavvikelserna, detta då testet analyserar fostrets DNA som finns i liten mängd hos den gravida kvinnan under graviditeten.

Blodprovet utförs av en sjuksköterska på vår mottagning i Uppsala eller i Stockholm och kommer sedan att analyseras under 10 dagar på Life Genomics laboratorium i Göteborg.

Fostertest

Fostertest i Uppsala

  • NIPT-test 5 600 kr

    Blodprovstagning och analys utan ultraljud. Inkluderar analys av standardtestet.

  • NIPT-test med tillval 6 950 kr

    Blodprovstagning och analys utan ultraljud. Inkluderar analys av standardtestet samt mikrodeletionen 22q11.2 DiGeorges syndrom.

Fostertest i Stockholm

Kontraindikationer

Fostertestet NIPT går inte att utföra på graviditeter med fler än två foster, där ett foster avlidit (Vanishing Twin Syndrome) samt där den gravida har en känd cancersjukdom, vid blodtransfusion (helblod och vita blodkroppar) och vid genomgången organ- eller stamcellstransplantation. 

KUB eller NIPT

KUB innebär kombinerat blodprov och ultraljud som mäter proteiner och nackveck, NIPT Harmony analyserar DNA. Båda anger sannolikheten för Downs-, Edwards – och Pataus syndrom men NIPT ger mer information om fostret och kan göras tidigare än KUB. NIPT Harmony är även säkrare då sannolikheten för falskt positiva svar är mindre än för KUB.

Vanliga frågor

För att hälsoundersökningen inte ska ge felaktiga resultat rekommenderas det att du undviker koffeindrycker, nikotinprodukter och tyngre träning 30 minuter innan en hälsoundersökning. Då undersökningen inkluderar blodprover så ska hälsoundersökning bas tas efter 10 timmars fasta. Hälsoundersökning plus ska även det tas efter 10 timmars fasta samt innan kl. 10 på morgonen på grund av att järnvärdet kan varierar kraftigt under dygnet.

Syremättnaden mäts via en Pulsoximeter som placeras på fingret. Den mäter den arteriella syresättningen och pulsfrekvensen.

Lungkapaciteten mäts via en PEF-mätare och ger ett mått på hur lätt luften passerar genom luftvägarna och lungorna. Mätningen utförs genom att du får andas in så djupt du kan, därefter placeras PEF-mätaren med ett engångsmunstycke tätt om läpparna där du sedan får blåsa ut så kraftigt och snabbt du kan genom munnen.

Du kommer på mottagningen få en behållare att kissa i. Säkrast resultat är att du lämnar morgonurin, vilket innebär att du inte hunnit kissa första gången för dagen. Om det inte är möjligt bör du inte ha kissat på minst 3 timmar innan urinprov.

Hälsoundersökning bas

1. Genomgång av hälsodeklaration.

2. Undersökning av sjuksköterska.

3. Blodprovstagning.

4. Brevsvar från leg. Läkare efter 1 vecka.

Hälsoundersökning plus

1. Genomgång av hälsodeklaration.

2. Urinprov.

3. Undersökning av sjuksköterska.

4. Blodprovstagning.

5. Inbokning av läkarmöte efter 1 vecka med leg. Läkare.

6. Läkarundersökning.

7. Syntest.

8. Samtal kring prov- och undersökningsresultat.

Var kan jag göra ett fostertest?

Uppsala

Adress: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Stockholm

Adress: Strandvägen 7A, 114 51, Stockholm

Samarbetspartners

MKCareSweden samarbetar med Coronapassport, Life Genomics, Unilabs, Harmony Prenatal Test, ActiWay och Eurofins.