Psychologist KBT

Psykologsamtal tillsammans med vår legitimerade psykolog Martin Fridholm erbjuder vi behandling och förebyggande av psykisk ohälsa utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). En vanlig anledning till att söka psykolog är att man känner sig nedstämd, trött eller irriterad, ofta utan att man ser någon tydlig orsak. KBT är en form av psykoterapi med behandlingsevidens för bland annat ångest, depression, stress och sömnproblem.

Psykologsamtal KBT i Uppsala

  • Psykolog 45 min 1 200 kr

    Ett psykologbesök är 45 minuter och vi erbjuder mottagningsbesök samt distanssamtal via video.

Psykologsamtal KBT i Stockholm

  • Psykolog Videosamtal 45 min 1 200 kr

    Ett psykologbesök är 45 minuter och vi erbjuder distanssamtal via video.

Psykologsamtal utifrån dina behov

En psykologkontakt inleds med ett orienterande samtal i syfte att tillsammans skapa en överblick av varför du söker och hur vi kan hjälpa dig. Baserat på dina behov och önskemål görs en målformulering och planering som kan omfatta enstaka eller flera psykologsamtal.
Behandlingar utvärderas löpande för att säkerställa att det gemensamma arbetet leder till önskad förändring, sett till de mål vi satt upp.

Psykologsamtal Uppsala och Stockholm

Frequently asked questions

För att hälsoundersökningen inte ska ge felaktiga resultat rekommenderas det att du undviker koffeindrycker, nikotinprodukter och tyngre träning 30 minuter innan en hälsoundersökning. Då undersökningen inkluderar blodprover så ska hälsoundersökning bas tas efter 10 timmars fasta. Hälsoundersökning plus ska även det tas efter 10 timmars fasta samt innan kl. 10 på morgonen på grund av att järnvärdet kan varierar kraftigt under dygnet.

Syremättnaden mäts via en Pulsoximeter som placeras på fingret. Den mäter den arteriella syresättningen och pulsfrekvensen.

Lungkapaciteten mäts via en PEF-mätare och ger ett mått på hur lätt luften passerar genom luftvägarna och lungorna. Mätningen utförs genom att du får andas in så djupt du kan, därefter placeras PEF-mätaren med ett engångsmunstycke tätt om läpparna där du sedan får blåsa ut så kraftigt och snabbt du kan genom munnen.

Du kommer på mottagningen få en behållare att kissa i. Säkrast resultat är att du lämnar morgonurin, vilket innebär att du inte hunnit kissa första gången för dagen. Om det inte är möjligt bör du inte ha kissat på minst 3 timmar innan urinprov.

Hälsoundersökning bas

1. Genomgång av hälsodeklaration.

2. Undersökning av sjuksköterska.

3. Blodprovstagning.

4. Brevsvar från leg. Läkare efter 1 vecka.

Hälsoundersökning plus

1. Genomgång av hälsodeklaration.

2. Urinprov.

3. Undersökning av sjuksköterska.

4. Blodprovstagning.

5. Inbokning av läkarmöte efter 1 vecka med leg. Läkare.

6. Läkarundersökning.

7. Syntest.

8. Samtal kring prov- och undersökningsresultat.

Var kan jag träffa en psykolog?

Uppsala

Adress: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Stockholm (Distanssamtal)

Adress: Strandvägen 7A, 114 51, Stockholm

Collaboration partners

MKCareSweden samarbetar med Coronapassport, Life Genomics, Unilabs, Harmony Prenatal Test, ActiWay och Eurofins.