We have a vaccine against shingles

Sedan våren 2020 finns ett nytt bältrosvaccin tillgängligt – Shingrix, som ges i två doser. Vaccinet är avsett för förebyggande av bältros och postherpetisk neuralgi (PHN) med nervsmärta till vuxna över 50 år och är även godkänt för personer över 18 år och äldre med ökad risk för bältros.

Innan vuxen ålder har de flesta genomgått en infektion med virus som orsakar vattkoppor. Viruset ligger därefter vilande (latent) i kroppens nervceller. Viruset kan senare i livet bli aktivt igen och den drabbade får då bältros. Orsaken vet man inte säkert men de drabbar framförallt personer över 50 år.

Bältros yttrar sig i ett påverkat allmäntillstånd med tillkommande smärtsamt utslag med blåsor som vanligtvis formar ett ensidigt bälte, oftast kring bålen med kan även drabba andra områden på kroppen. Bältros kan leda till komplikationer med exempelvis långvarig nervsmärta, ärr, syn- och hörselproblem. Studier har utförts på personer över 50 år och visar att genom vaccination med detta bältrosvaccin skyddar du dig med över >90%.

Folkhälsomyndigheten, 2020

Folkhälsomyndigheten, 2021

GSK, 2020

Share

en_USEnglish