Vaccinations

Vaccination is used to help the body's immune system protect itself against disease. It may take time for the body to develop the protection therefore it is important to start vaccination in time. Vaccination also does not always protect for a lifetime, therefore it is also important to keep track of how long ago it was given. Our vaccinations are given in syringes mainly in the upper arm muscle and we offer everything from travel vaccinations to booster vaccinations. 

Vaccination i Uppsala

Some of the vaccinations require more than one dose. Through journaling, we help you keep track of the vaccinations. 

Vaccinations

Pris/dos

When visiting, remember to bring your yellow vaccination card or other vaccination documents where your vaccinations are collected.
Vaccinationskort

Frequently asked questions

  1. In a health card you received from the Child Health Centre (BVC), you can see vaccinations you received from 6 weeks of age up to 5 years of age.
  2. Contact the student health service at the school you last attended to ask for a copy of your medical record. The child health record usually goes up to school and stays for a certain period of time in the school you last attended.
  3. Later, the record can be saved in the municipal and county archives.
  4. Contact vaccination places where you have previously been vaccinated. If it has been too long, however, it may be that the journal is no longer saved.

Inactivated vaccinations as most of our vaccinations are (Boostrix, Gardasil 9, Vaxigrip, Pneumovax, Encepur, Vaqta, Twinrix och Shingrix) can be taken at the same time or on different days without regard to time. If you want several live attenuated vaccinations, they must either be taken on the same day or at intervals of at least 4 weeks.

Please contact us if you have any questions about which vaccinations are desired so our doctor can answer your questions.

Varivax against chickenpox and Shingrix for shingles are contraindicated in pregnancy and should not be given. Inactivated vaccines can usually be given without problems during pregnancy but are mainly given in case of increased risk of infection.

Please contact us if you have any questions about pregnancy and vaccination so our doctor can answer your questions.

The flu vaccine Vaxigrip is produced from allantois fluid from fertilized eggs and Encepur against TBE may contain residues of egg and chicken protein such as ovalbumin. Therefore, as a precautionary precaution, we recommend that those who have had a severe general reaction after ingestion/inhalation of egg whites should be vaccinated at an allergy clinic.

In case of allergy to gelatin, the influenza vaccine Varivax is contraindicated and in case of allergy to latex, Vaqta against Hepatitis A and Encepur against TBE should be avoided for safety reasons.

If any other questions about allergies please contact us so our doctor can answer your questions.

Vaccination mot dessa ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn men i grundregel rekommenderas en påfyllnadsdos var 20:e år efter senaste vaccineringen. Difteri är en allvarlig sjukdom som leder bland annat till påverkan på luftvägarna och förekommer främst i Sydostasien och Afrika. Stelkramp är även de allvarligt och leder till bland annat ihållande muskelkramper och påverkan på luftvägarna. Kikhosta är i sin tur mycket smittsamt och leder i huvudsak till hostattacker, symtomen kan vara lindriga men fortfarande vara mycket smittsamt. 

TBE är en fästingburen sjukdom som orsakar hjärnhinneinflammation. TBE leder till varierande svårighetsgrad av sjukdom med risk för bestående besvär och skador. Viruset är särskilt vanligt i mellersta och södra Sverige. I andra länder förekommer smittrisk främst i Ryssland, Centraleuropa, i länder runt Östersjön samt på Åland. 

HPV står för humant papillomvirus och är ett mycket vanligt virus som finns i flertal olika typer. Det sprids via sexuell kontakt som kan leda till cancer i vagina, vulva, penis, anus, tonsiller samt vårtor. Vaccination skyddar mot 7 HPV-typer som kan orsaka cancer samt 2 som kan orsakar vårtor i underlivet.

Vaccinationen har som bäst skydd innan sexual debut då du redan kan vara smittad av någon av typerna. HPV vaccinet kan i bästa fall skydda dig mot HPV typer du inte är utsatt för.

Pneumokocker är bakterier som kan leda till öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation. I särskilda fall även hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Hepatit A är ett virus och sprids främst från avloppsförorenat vatten och förekommer bland annat i mat och dryck som blivit kontaminerat. Viruset leder till en inflammation i levern. Hepatit B är ett virus som överförs bland annat genom blod och oskyddat sex och orsakar inflammation i levern med risk för kronisk hepatit B.

Vattkoppor är ett herpesvirus som yttrar sig i påverkat allmäntillstånd med kliande och blåsliknande vattniga utslag. Vuxna som inte haft vattkoppor riskerar ett allvarligare sjukdomsförlopp och vaccination rekommenderas.

Bältros är ett herpesvirus som yttrar sig i ett påverkat allmäntillstånd med tillkommande smärtsamt utslag med blåsor som vanligtvis formar ett bälte på höger eller vänster kroppshalva och ibland i ansiktet. Risken att få bältros ökar med ett naturligt åldrande. Orsaken till sjukdom beror på aktivering av samma virus som orsakar vattkoppor. Komplikationer efteråt kan förekomma med exempelvis långvarig nervsmärta, ärr, syn- och hörselproblem. Risken att drabbas av stroke ökar det första året efter genomgången bältros. 

Var kan jag få vaccination?

Uppsala

Address: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Collaboration partners

MKCareSweden samarbetar med Life Genomics, Eurofins, Unilabs, Synlab och Werlabs.

en_USEnglish