Vaccinations

Vaccination är till för att skydda kroppen mot allvarliga och smittsamma sjukdomar och hindrar även sjukdomar från att spridas i samhället. Du kan boka en rad olika vaccinationer både i Uppsala och Stockholm. Vi erbjuder allt från resevaccinationer till andra vaccinationer för att minska risken för att drabbas av sjukdom.

Vaccination i Uppsala

Boka tid för Vaccination i Uppsala och skydda dig och samhället från allvarliga sjukdomar.

Vaccination i Stockholm

Boka tid för Vaccination i Uppsala och skydda dig och samhället från allvarliga sjukdomar.

Frequently asked questions

  1. I ett hälsokort du erhållit från barnhälsovårdscentralen (BVC) kan du se vaccinationer du fått från 6 veckors ålder upp till 5 års åldern.
  2. Kontakta elevhälsan på den skola du senast gick i för att be om en kopia av din journal. Barnhälsovårdsjournalen brukar följa med upp i skolan och stanna under en viss tidsperiod i den skola man senast gick i.
  3. Senare kan journalen vara sparad i kommun- och länsarkivet.
  4. Kontakta vaccinationsställen där du tidigare blivit vaccinerad. Om det gått för lång tid kan det dock vara så att journalen inte längre är sparad.

Inaktiverade vaccinationer som det flesta av våra vaccinationer är (Boostrix, Gardasil 9, Vaxigrip, Pneumovax, Encepur, Vaqta, Twinrix och Shingrix) kan tas samtidigt eller på olika dagar utan hänsyn till tid. Tar man flera levande försvagade vaccinationer ska de antingen tas samma dag eller med minst 4 veckors intervall.

Vänligen kontakta oss om frågor kring vilka vaccinationer som önskas så kan vår läkare besvara dina frågor.

Varivax mot vattkoppor och Shingrix mot bältros är kontraindicerade vid graviditet och ska inte ges. Inaktiverade vaccin kan i regel ges utan problem under graviditet men ges främst vid ökad infektionsrisk. Vänligen kontakta oss om frågor kring graviditet och vaccination så kan vår läkare besvara dina frågor.

Läkemedel med lågmolekylära hepariner (Innohep, Fragmin, Klexane) samt Arixtra:
Tidpunkten för vaccination saknar betydelse och behandling enligt ovan behöver inte pausas eller förskjutas.

Läkemedel med enkel eller dubbel trombocythämmare (t.ex. acetylsalicylsyra (ASA), Plavix (klopidogrel), Efient (prasugrel), Brilique (ticagrelor):
Tidpunkten för vaccination saknar betydelse och behandling enligt ovan behöver inte pausas eller förskjutas.      

Läkemedel med NOAK (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana):
Tidpunkten för vaccination saknar betydelse och behandling enligt ovan behöver inte pausas eller förskjutas.                                                      

Läkemedel med Waran/Warfarin:
Kan vaccinera sig om PK (INR) har legat stabilt <3,0 senaste veckan samt att inga aktuella blödningsmanifestationer förekommit.

Läkemedel med Waran/Warfarin i kombination med ASA och/eller klopidogrel:
Kan vaccinera sig om dagsaktuellt PK (INR) 1,8–2,0.

Läkemedel med Waran/Warfarin eller NOAK i kombination med trombocythämmare:
Kan vaccinera sig om PK (INR) <2,0 senaste veckan.

Influensavaccinet Vaxigrip är framställt på allantoisvätska från befruktade ägg och Encepur mot TBE kan innehålla rester av ägg- och kycklingprotein som ovalbumin. Av försiktighetsskäl rekommenderar vi därför att de som har fått en svår allmänreaktion efter intag/inhalation av äggvita att vaccinera sig på allergimottagning.

Vid allergi mot gelatin är influensavaccinet Varivax kontraindicerat samt vid allergi mot latex bör Vaqta mot Hepatit A och Encepur mot TBE undvikas av säkerhetsskäl.

Om övriga frågor kring allergier vänligen kontakta oss så kan vår läkare besvara dina frågor.

Vaccinationen har som bäst skydd innan sexual debut då du redan kan vara smittad av någon av typerna. HPV vaccinet kan i bästa fall skydda dig mot HPV typer du inte är utsatt för.
Vaccination mot dessa ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn men i grundregel rekommenderas en påfyllnadsdos var 20:e år efter senaste vaccineringen. Difteri är en allvarlig sjukdom som leder bland annat till påverkan på luftvägarna och förekommer främst i Sydostasien och Afrika. Stelkramp är även de allvarligt och leder till bland annat ihållande muskelkramper och påverkan på luftvägarna. Kikhosta är i sin tur mycket smittsamt och leder i huvudsak till hostattacker, symtomen kan vara lindriga men fortfarande vara mycket smittsamt. Vaccinet är inaktiverat och verkar genom att hjälpa kroppen producera antikroppar mot sjukdomarna.
Åldersgräns för vuxendos är 12 år och vaccinet skyddar mot fästingburen hjärnhinneinflammation. TBE leder till varierande svårighetsgrad av sjukdom med risk för bestående besvär och skador. Viruset är särskilt vanligt i mellersta och södra Sverige. I andra länder förekommer smittrisk främst i Ryssland, Centraleuropa, i länder runt Östersjön samt på Åland. Vaccinet är inaktiverat och hjälper kroppen att producera antikroppar mot sjukdomen. Vaccinering ges med fördel under den kyliga delen på året då tre doser behövs för fullgott skydd. Efter det ges påfyllnadsdos beroende på anpassat vaccinationsschema samt ytterligare påfyllnadsdos med viss intervall.
Vaccinering ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, sedan år 2010 för flickor men är utökat för pojkar sedan år 2020. Är till för barn över 9 år, ungdomar och vuxna och ger skydd mot sjukdomar orsakat av humant papillomvirus typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. HPV sprids via sexuell kontakt och kan leda till cancer i vagina, vulva, penis, anus, tonsiller samt kondylom. Är du mellan 9 – 14 år ges två doser och är du över 15 år ges tre doser. Vaccinet är inaktiverat och verkar genom att hjälpa kroppen producera antikroppar mot de olika HPV-typerna.

Det är ett inaktiverat polysackaridvaccin och hjälper kroppen att producera antikroppar mot sjukdomar orsakade av pneumokocker. Vaccinet täcker upp till 90% av de vanligaste pneumokockinfektionerna. Pneumokocker är bakterier som kan leda till öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation. I särskilda fall även hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumovax ges som en dos och rekommenderas för barn över 2 år, vuxna som löper risk för allvarlig pneumokockinfektion och dig över 65 år.

Det är ett inaktiverat vaccin till för dig över 16 år som skyddar mot hepatit A och hepatit B. Vaccinet hjälper din kropp att producera antikroppar mot sjukdomarna. Hepatit A är ett virus och sprids främst från avloppsförorenat vatten och förekommer bland annat i mat och dryck som blivit kontaminerat. Viruset leder till en inflammation i levern. Hepatit B är ett virus som överförs bland annat genom blod och oskyddat sex och orsakar inflammation i levern med risk för kronisk hepatit B. Vaccinet ges genom ett vaccinationsschema om tre doser.
Det är ett inaktiverat vaccin för dig över 18 år som hjälper din kropp att producera antikroppar mot Hepatit A och ges i 2 doser. Vaccinationen bör ges 2 veckor före avresa. Hepatit A är ett virus och sprids främst från avloppsförorenat vatten och förekommer bland annat i mat och dryck som blivit kontaminerat. Viruset leder till en inflammation i levern. Upp till 70% av smittade barn under 7 år har asymtomatisk hepatit A infektion och kan därmed fortfarande vara smittbärare.
Det är ett levande försvagat vaccin för barn, ungdomar och vuxna som kan ges från 9 månaders ålder och ger skydd mot vattkoppor. Vattkoppor är ett herpesvirus som yttrar sig i påverkat allmäntillstånd med kliande och blåsliknande vattniga utslag. Vuxna som inte haft vattkoppor riskerar ett allvarligare sjukdomsförlopp och vaccination rekommenderas. Vid exponering av vattkoppor kan Varivax ges som förebyggande 72h efter smittotillfället. Vaccinerad bör undvika nära kontakt med personer med försvagat immunförsvar, gravida som aldrig haft vattkoppor samt nyfödda till mammor som aldrig haft vattkoppor upp till 6 veckor efter vaccination med Varivax. Läkemedel med Acetylsalicylsyra ska undvikas 3 – 5 dagar före och 6 veckor efter vaccination. Vaccinationen ges i 2 doser enligt anpassat vaccinationsschema. Graviditet ska undvikas 1 månad efter vaccination.
Det är ett inaktiverat vaccin som vi rekommenderar för dig över 60 år som skyddar mot bältros. Bältros är ett herpesvirus som yttrar sig i ett påverkat allmäntillstånd med tillkommande smärtsamt utslag med blåsor. Ofta sitter utslaget i ett område som ett band. Komplikationer efteråt kan förekomma med exempelvis långvarig nervsmärta och ärr. Shingrix påminner immunförsvaret om viruset och ges i 2 doser. Shingrix undviks till dig som är gravid och vid amning.

Vaccination i Uppsala och Stockholm

Uppsala

 Adress: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Stockholm

Adress: Strandvägen 7A, 114 51, Stockholm

Collaboration partners

MKCareSweden samarbetar med Coronapassport, Life Genomics, Unilabs, Harmony Prenatal Test, ActiWay och Eurofins.