Utbildning​

Vi erbjuder utbildning till personal inom äldreomsorg och särskilt boende. Behov av utbildning tas fram gemensamt och involverar verksamheten med uppdrag från t ex verksamhetschef eller sjuksköterska. Förslag på utbildning som kan genomföras är: personcentrerad vård -hur implementera den i verksamheten. Etik. Professionellt förhållningssätt och ledarskap. Utbildning i demens. Är öppen för andra behov som finns inom er organisation.

sv_SESwedish