Sjuksköterskemottagning

Välkommen för att boka tid för ett sjuksköterskebesök hos oss på MKCareSweden. Här får du träffa Marie leg. sjuksköterska, Med.Dr. Vid ditt möte hos oss kan vi diskutera din hälsa, där vi tar hälsokontroller samt blodprover som är ett frivilligt tillägg. Vi fokuserar även mycket på samtal som berör det du själv vill prata om eller förändra beträffande din hälsa eller svåra situationer i livet, där vi använder oss av motiverande samtal som samtalsmetodik.