Certificate of recovery via the Swedish eHealth Agency

We issue certificates of recovery through the E-health authority. Certificate of recovery is a document certifying that you have tested positive for Covid-19. Several criteria are required in order to obtain a certificate of recovery.

Villkor för utfärdande av tillfrisknandebevis:

  • Du måste ha testat positivt för Covid-19.
  • Covid-19 testet måste vara ett PCR-test.
  • Antigentest och antikroppstest är ej giltiga enligt EU-förordningen.
  • Självtest och egenprovtagning är ej giltiga.
  • PCR-testet ska vara utfört av hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.
  • Dokumenterat underlag ska kunna uppvisas för oss.
  • Det måste ha gått minst 11 dagar från ditt första positiva testresultat.
  • Tillfrisknandebeviset är giltigt i 180 dagar från dagen för första positiva resultat. Giltighetstiden är som högst alltså 6 månader.
  • Du ska ha fyllt 16 år och ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
  • För barn under 16 år gäller att vårdnadshavaren ska begära och få ett tillfrisknandebevis för barnets räkning.

Bevis på tillfrisknande för att resa • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Share

en_USEnglish