Drop in för provtagning

Drop in måndag – fredag 12-13, (monday-friday 12-1pm) Östra Ågatan 107 Uppsala.
Medical Certificate next day in the evening on email. 

Price: 1900SEK

Companies: 2500SEK (email for further inquiries)

For additional information 073 520 05 05 marie@mkcaresweden.se

Nu erbjuder vi snabba och flexibla provtagningsmöjligheter för COVID-19 i Uppsala län. Du kan testa dig om du vill ha ett intyg att du är frisk, t.ex. inför en resa. Vi erbjuder besök till ditt företag, till hemmet eller annan plats som är lämplig för provtagning. Du får provsvar inom 1-3 dagar beroende på postgång. Efter erhållet testresultat skriver vi ett intyg som signeras av medicinskt ansvarig antingen på svenska eller engelska. Intyget levereras efter kl. 17.00 nästkommande vardag. I vissa undantagsfall kan provsvaret ta längre tid än 1-3 dagar.

Observera att du inte får ha pågående förkylningssymtom vid provtagningen. Giltig legitimation krävs.

Pris

Privat

1900 kr
  • Inkl. Fristvårdsintyg
  • Testet är CE-IVD märkt
  • Svar inom 1-3 dagar

Företag

2500 kr ex. moms
  • Inkl. Fristvårdsintyg
  • Testet är CE-IVD märkt
  • Svar inom 1-3 dagar

Vanliga frågor

Ett PCR-test tas genom så kallad nästopsning där man för in en tops/pinne genom näsan. Därefter analyseras provet i ett laboratorium för att detektera om man är smittfri eller om pågående infektion.

Vi vill att du är symptomfri när vi ses för att ta PCR-testet. Syftet är att fastställa att du inte har en infektion och därmed är fri från smitta.

Testet svarar på om du är smittfri eller om du har en pågående infektion.

Vi samarbetar med ett laboratorium som analyserar testerna. Svaret får du inom 1-3 dagar beroende på transporttid.

Vi skriver ut intyg om du önskar för att intyga att du är smittfri. För resor till andra länder samt vissa arbeten krävs det att du kan uppvisa att du har ett intyg från ett nyligen genomfört test.

Vi samarbetar med Tataabiocenter som är godkända för testning och finns med på Folhälsomyndighetens lista över serologiska tester: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

Testet är CE-IVD märkt dvs godkänt av läkemedelsverket (https://www.mynewsdesk.com/se/tataa-biocenter-ab/pressreleases/tataa-biocenter-meddelar-maerkning-av-sitt-grandperformance-sars-cov-2-detection-kit-2986849